Bir yatırım yaparken öncelikle o yatırım fizibil olup olmadığına bakmak gerekmektedir. Aksi takdirde yapılan yatırım fizibil olmayabilir ve biz bir fizibilite çalışması yapmadan bir işe girersek o yatırım boşa çıkar ki, biz bunu öncelikle şehir ekonomisi sonrada Türkiye ekonomisi için bir kayıp olarak düşünüyoruz. O nedenle yatırımcıları fizibilite yapmaları gerekliliği konusunda bilgilendiriyor ve fizibilitelerini hazırlıyoruz.

Fizibiliteler temelde o işi yapıp yapmama kararını almamıza yardım etse dahi sunulabilecek bir kurum var ise o kurumun ihtiyaç duyacağı verileri içerecek şekilde olması gerekmektedir. Örneğin bir bankaya sunulacak fizibilite ile ortaklık arayışında kullanılacak, hibe programına sunulacak fizibiliteler farklı biçimlerde hazırlanmaktadır.

Ancak fizibilitenin temel içeriği olan başlıklar olan

Girişimcinin tanıtımı
Yönetim planı
Üretim planı
Pazarlama planı
Finansal plan