Üretim yapan firmaların üretim faaliyetlerini gözden geçirerek verimsizliklerini ortadan kaldıracak adımların atılmasını sağlamak amacıyla üretim süreçleri yönetiliyor. Sonuç olarak işletme körlüğünden kaynaklı olarak firmanın sürekli olarak uğradığı zararları verimliliği etkileyecek her bir nokta gözden geçirilerek teknolojik gelişmelerin getirileri, sistem anlayışı ve motivasyon artışı sayesinde gideriliyor.