Şirketleri batıran kar yada zarar değil nakitsizliktir. Elbette kar önemlidir ancak biçok şirket kar ettikleri halde batmışlardır. Nakit bulmak bir derttir yönetmek başka bir derttir.Deren Kurumsal olarak şirketlere finansal planlamalarını yapmaları, finansal kaynak bulmaları ve finansal denetimlerin yapılması aşamalarında görev alıyoruz. Şirket içi finansal yapının oluşturulması,  şirketin bankalarla olan ilişkilerinin gözden geçirilmesi, şirket bütçesinin oluşturulması, yatırım fizibilitelerinin hazırlanması, uzun vadeli kredilerin temin edilmesi, devlet desteklerinden ve hibe kaynaklarından yararlandırılması konularında hizmetler sunmaktayız.