Yatırım Teşvik Belgesi nedir?

Ekonomi Bakanlığının Türkiye’deki yatırımların artırılmasına yönelik olarak verdiği teşvik kararı belgesidir. 500.000TL üzeri yatırımlar için geçerli olan bu desteklerin kullanılabilmesi için şirketlerin Ekonomi Bakanlığından Yatırım Teşvik Belgesi alması gerekmektedir.

Yatırım Teşvik Belgesi Nasıl Alınır?

Yatırım teşvik belgesi almak için Ekonomi Bakanlığının belirlemiş olduğu mevzuata uygun olarak dosyaların hazırlanması ve Bakanlığın ilgili birimine şekil ve şartlar doğrultusunda sunulması gerekmektedir.

 

Yatırım Teşvik Belgesi İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

Yatırım ile ilgili proforma faturalar, yatırımla ilgili karar, Yatırım Teşvik belgesi başvuru formu, ÇED raporu, oda kayıt belgeleri, Ticaret Sicil Belgesi, taahhütnameler yatırım teşvik belgesinin alınabilmesi için gerekli belgelerdir.

 

Yeni teşvik sistemi 4 ana başlık altında işlemektedir.

1-      Genel Teşvik Uygulamaları

2-      Bölgesel Teşvik Uygulamaları

3-      Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki

4-      Stratejik Yatırımların Teşviki

 

Yatırım teşvik bölgeleri neye göre ayrılmıştır?

Yatırım teşvik mevzuatında her ilin yatırım ihtiyacına göre ve geri kalmış illerin kalkınmasını hızlandırmak amacıyla teşvik bölgelerine ayrılmıştır. Buna göre yatırım teşvik belgesi alınmasında yatırımın yapılacağı il ve yatırımın faaliyet alanı çok önemli olmaktadır.

 

Yatırım Teşvik belgesi ile ne tür destekler alınabilir?

1 KDV istisnası. Makine ve teçhizat alımlarında KDV ödemeden alım yapabilme

2 Vergi indirimi. Yatırıma katkı oranı %30’luk bölümün %70’lik kurumlar vergisinden muafiyet sağlayabilme

3 Sigorta primi işveren hissesi desteği. Yatırım sonucunda istihdam edilecek personelin 6 yıl boyunca asgari ücrete denk gelen bölümünün desteklenmesi

4 Yatırım yeri tahsisi. Yatırım yeri için uygun bir alan var ise maliye bakanlığından gerekli izinlerin alınması durumunda yer tahsisi yapılabilmesi

5 Faiz desteği Yapılacak sabit yatırımın %70’lik bir bölümünün 1 yıldan uzun vadeli olarak kredilendirilmesi durumunda TL’de 5 puan, Dövizde 2 puan katkı sağlanabilmesi

 

Şirketlerin daha karlı bir yatırım yapmasını sağlayan bu belgenin hazırlanması, sunulması, takip edilmesi ve kapatılması aşamalarını profesyonelce yönetiyoruz.