Programın Amacı

 

  • KOBİ’lerin yurt dışı pazarlara açılabilme beceri ve kabiliyetlerini geliştirmek,
  • KOBİ’lerin yurt dışı pazar paylarını arttırmak,
  • KOBİ’leri, uluslararası rekabetin aktörleri haline getirmek,
  • İhracata başlayan KOBİ sayısını arttırmak,
  • E-ticarete başlayan KOBİ sayısını arttırmaktır.

 

Proje Süresi: En az 6 ay, en fazla 24 ay

Destek Üst Limiti: 300.000 TL

% 70 (yetmiş) Geri Ödemesiz

% 30 (otuz) Geri Ödemeli

 

  • İşletmeler bu destekten sadece 1 (bir) kez faydalanabilirler.
  • Programdan yararlanmak isteyen işletmelerin, başvuru tarihi itibariyle son mali yılda bilanço esasına göre defter tutmuş olması ve son mali yıl verilerinin onaylı olması gerekir.
  • Proje başvurusu en az 3 farklı gider grubundan oluşmalıdır.

 

 

Gider AdıGidere Ait Destek Üst Limiti (TL)
Personel Gideri100.000
Yazılım ve Donanım Giderleri100.000
Tanıtım Giderleri100.000
Yurt Dışı Fuar ve Seyahat Giderleri150.000
Test Analiz ve Belgelendirme Giderleri100.000
Hizmet Alım Giderleri100.000