KOSGEB,

• KOBİ’lerin yurt dışı pazarlara açılabilme beceri ve kabiliyetlerini geliştirmek,
• KOBİ’lerin yurt dışı pazar paylarını arttırmak,
• KOBİ’leri, uluslararası rekabetin aktörleri haline getirmek,
• İhracata başlayan KOBİ sayısını arttırmak,
• E-ticarete başlayan KOBİ sayısını arttırmak için;

KOSGEB 300.000 TL Destek veriyor.

% 70 Geri Ödemesiz
% 30 Geri Ödemeli

Personel giderleri için destek oranı dikkate alınmaksızın geri ödemesiz destek sağlanır.

Detaylı bilgi için iletişime geçebilirsiniz.