Projesi kabul edilen işletmelerin; işletme yetkilisinin Proje Başvuru Formu ve eki belgeleri kaşe ve imzalayarak, KOBİGEL – KOBİ Gelişim Destek Programı Taahhütnamesi ile birlikte kurul karar bildirim tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde ilgili Kosgeb Müdürlüğüne teslim edilmesi gerekmektedir.  Bu prosedüre uymayan firmaların projeleri projesi reddedilmiş sayılacaktır.