1- İmalat sanayi sektöründe dijitalleşme sürecine katkı sağlayabilecek yerli teknoloji geliştiricisi KOBİ’lerin desteklenmesi

NACE REV 2 sınıflamasına göre; aşağıda belirtilen sektörlerde faaliyet gösteren işletmeler başvurabilecektir:

26 Bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı

28 Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı

30.3 Hava ve uzay araçlarıyla ilgili makine imalatı

33 Makine ve ekipmanların kurulumu ve onarımı

61 Telekomünikasyon

62 Bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler

63.1 Veri işleme, barındırma ve ilgili faaliyetler; web portalları

Teknoloji geliştiricisi KOBİ’ler, aşağıda belirtilen imalat sanayi sektörüyle* ilişkili 6 dijital teknolojiden birini veya entegre çalışmak kaydıyla birkaçını birlikte içeren konuda;

– mevcut portföylerindeki ürün / yazılımlarında tasarımsal iyileştirme, kullanım alanını genişletme, farklı teknolojilere entegrasyon, sektörel ihtiyaçlara uyarlama, modül ekleme, işlev optimizasyonu vb. iyileştirmeler yapmak

ve / veya

– Geliştirmiş oldukları ürün / yazılımları ticarileştirmek

için proje sunabilecektir. Başvuru sahibi KOBİ’lerin proje konusu alandaki faaliyet kapasitelerini, imkan ve kabiliyetlerini geliştirmek amaçlı faaliyetleri de proje iş paketleri arasında yer alabilecektir.

 1. Büyük Verinin Analitik Yöntemlerle İşlenmesi ve İmalat Sanayinde Kullanımı**
 2. İmalat Sanayinde Nesnelerin İnterneti**
 3. İmalat Sanayinde Otonom Robot Teknolojileri**
 4. İmalat Sanayinde Akıllı Sensör Teknolojileri**
 5. Yapay Zekaya Dayalı Siber Fiziksel Akıllı Fabrika Sistem ve Bileşenleri**
 6. İmalat Sanayinde Siber Güvenlik**

 

Geri ödemesiz300.000 TL
Geri ödemeli350.000 TL
Toplam650.000 TL

 

 

 2-İmalat sanayi sektöründe faaliyet gösteren KOBİ’lerin üretim ve ilişkili iş süreçlerinde dijital teknolojilerden yararlanma düzeyinin arttırılması

NACE REV 2 sınıflamasına göre imalat sanayi sektörlerinde faaliyet gösteren işletmeler başvurabilecektir.

İmalat sanayi sektöründeki KOBİ’ler, “Uygun Proje Konuları” bölümünde belirtilen imalat sanayi sektörüyle ilişkili 6 dijital teknolojiden biri veya birkaçını birlikte üretim ve ilişkili iş süreçlerine adapte etmek için proje sunabilecektir.

 1. Büyük Verinin Analitik Yöntemlerle İşlenmesi ve İmalat Sanayinde Kullanımı,
 2. İmalat Sanayinde Nesnelerin İnterneti,
 3. İmalat Sanayinde Otonom Robot Teknolojileri,
 4. İmalat Sanayinde Akıllı Sensör Teknolojileri,
 5. İmalat Sanayinde Eklemeli İmalat Teknolojileri,
 6. Yapay Zekaya Dayalı Siber Fiziksel Akıllı Fabrika Sistem ve Bileşenleri

 

Geri ödemesiz300.000 TL
Geri ödemeli700.000 TL
Toplam1.000.000 TL

Projelere son başvuru tarihi 02 Mayıs 2019