Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı, ekonomik ve sosyal gelişmeyi sağlamak, tarım ve tarım dışı istihdamı geliştirmek, gelirleri artırmak ve farklılaştırmak için kadın ve genç girişimciler öncelikli olmak üzere gerçek ve tüzel kişilerin ekonomik faaliyetlerine yönelik yatırımlara verilen yüzde 50 hibe desteği uygulamasına başvurular başlamıştır. Hibe başvurular Gaziantep ve tüm iller için geçerlidir.

DESTEK KONURI

  • Bitkisel ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması(Tıbbi ve aromatik bitkilerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesi dahil) (BÜİ),
  • Hayvansal ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması (HÜİ),
  • Su ürünlerinin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması (SÜİ),
  • Soğuk hava deposu (SHD),
  • Çelik silo (ÇES),
  • Hayvansal ve bitkisel orjinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması (HOG),
  • Yenilenebilir enerji kullanan yeni sera (SER),
  • Yenilenebilir enerji üretim tesisleri (YEÜ),
  • Tarımsal üretime yönelik sabit yatırımlar (TÜY),
  • Kırsal ekonomik alt yapı yatırım konularından; kırsal turizm, çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı sistemleri, el sanatları ve katma değerli ürünler, bilişim sistemleri ve eğitimi yatırımları, hibe desteği kapsamında değerlendirilecektir.

DESTEK MİKTARLARI

 

YATIRIMIN NİTELİĞİ

 

TÜZEL KİŞİGERÇEK KİŞİ
YENİ TESİS

 

2.500000 TL

 

 

1.250.000 TL

 

 

KAPASİTE ARTIRIMI, TEKNOLOJİ YENİLEME VE/VEYA MODERNİZASYON

 

1.250.000  TL

 

750.000 TL

 

 

TAMAMLAMA

 

1.750.000  TL

 

 

1.000.000 TL

 

 

 

 EKONOMİK YATIRIMLAR

 

 PROJE KONUSU KODLARI VE PROJE TUTARLARI (TL)

 

YATIRIMIN NİTELİĞİBÜİ

 

HÜİ

 

SÜİ

 

SHD

 

ÇES

 

HOG

 

TÜY

 

YEÜ

 

SER

 

YENİ TESİS

 

 

1.250.000 / 2.500000

 

……1.250.000

 

2.500000

KAPASİTE ARTIRIMI, TEKNOLOJİ YENİLEME VE/VEYA MODERNİZASYON

 

 

750.000

 

 1.250.000

 

….. 

 

750.000 / 1.250.000

 

 
TAMAMLAMA

 

1.000.000

 

 1.750.000

 

……..1.000.000

 

1.750.000

 

1.000.000

 

1.750.000

 

……..