KKYDP 11. Etap Proje Başvuruları Başladı

Son Başvuru Tarihi: 04.12.2016

 

Sayın Yatırımcılarımız,

Tarım Bakanlığı Kırsal Kalkınma Yatırımları Hibe Programı(KKYDP), siz yatırımcıların projelerini kabul etmeye başladı.

Hibe Oranı : % 50

Yatırım Konuları ve Tutarları:

  1. a) Bitkisel ürün işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlardan yaş meyve sebze tasnif, paketleme ve depolama yatırımları için 2.000.000 Türk Lirası, tohum işleme, paketleme ve depolama yatırımları için 2.000.000 Türk Lirası, bunun dışında kalan yatırımlar için 1.500.000 Türk Lirası,
  2. b) Hayvansal ürün işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlara 2.000.000 Türk Lirası,
  3. c) Su ürünleri işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlara 2.000.000 Türk Lirası,

ç) Hayvansal orjinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlara 2.000.000 Türk Lirası,

  1. d) Yenilenebilir  enerji kaynakları kullanan yeni seraların yapımına yönelik yatırımlara 2.000.000 Türk Lirası,
  2. e) Soğuk hava deposu yapımına yönelik yeni yatırımlara 1.500.000 Türk Lirası,
  3. f) Çelik silo yapımına yönelik yeni yatırımlara 1.500.000 Türk Lirası,

g)Tarımsal faaliyetlere yönelik yapılmış veya yapılacak tesislerde kullanılmak üzere; alternatif enerji kaynaklarından jeotermal ve         biyogazdan ısı ve/veya elektrik  üreten tesisler ile güneş ve rüzgar  enerjisinden elektrik üreten tesislerin yapımına yönelik yatırımlara 2.000.000 Türk Lirası,

ğ) Tarımsal üretime yönelik modern sabit yatırımlardan mantar yetiştiriciliği 1.000.000 Türk Lirası, büyükbaş hayvan yetiştiriciliğine yönelik sabit yatırımlara   1.500.000 Türk Lirası, küçükbaş ve su ürünleri yetiştiriciliğine yönelik sabit yatırımlarda 1.000.000 Türk Lirasını geçemez

 

KKYDP programına proje sunmayı düşünüyorsanız, detaylar için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

 

I. UYGULAMA ESASLARI