İpekyolu Kalkınma Ajansı, COVID-19 programı ile bölgemizin ve ülkemizin salgınla mücadelesine katkı vermeyi; salgının yayılımının en aza indirilmesi ve kontrol altına alınmasını, başta risk altındaki gruplar olmak üzere toplum sağlığının korunması ve salgının olumsuz sosyo-ekonomik etkilerinin hafifletilmesini hedeflemektedir.

Programın Öncelikleri

Öncelik 1: Virüsün yayılımının önlenmesi ve kontrol altına alınması
Öncelik 2: Halk sağlığı için acil hazırlık ve müdahale çalışmaları
Öncelik 3: Salgının ülke ve bölge ekonomisine negatif etkilerinin azaltılmasına yönelik yenilikçi uygulamalar geliştirilmesi

Destek Miktarları
Kar Amacı Güden Tüzel Kişiler
Asgari Destek Tutarı: 90.000 TL
Azami Destek Tutarı:500.000 TL
Azami Destek Oranı: %75

Kar Amacı Gütmeyen Kurum ve Kuruluşlar
Asgari Destek Tutarı:100.000 TL
Azami Destek Tutarı:750.000 TL
Azami Destek Oranı: %100

Proje Süresi : Asgari 1 ay, azami 3 aydır

Son başvuru tarihi 30 Nisan 2020 Saat 17.00 dir.

Detaylar: www.ika.org.tr