İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ EĞİTİMİ

Deren Kurumsal Danışmanlık yönetiminde ,Gaziantep Ticaret Odası’nın ev sahipliği yaptığı “İnsan Kaynakları Yönetimi Eğitimi” 14 Mart 2017- 13 Nisan 2017   tarihleri arasında gerçekleşti.

Eğitim fotoları ve eğitim içerik detayı için web sitemizi ziyaret ediniz. http://derenkurumsal.com.tr

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ EĞİTİMİ

PROGRAM İÇERİĞİ

  1. İNSAN KAYNAKLARINA GİRİŞ

İnsan Kaynaklarının Kurum İçindeki Yeri ve Önemi

Stratejik Yönetim Sistemine Uyumlu İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi

Personel Yönetimi Anlayışından İnsan Kaynaklarına Geçiş

İnsan Kaynaklarının Fonksiyonları ve İşleyişi

 

  1. STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

Stratejik İnsan Kaynakları Planlama

Şirket Kültürü, Vizyon, Misyon ve Genel Stratejiler

Organizasyon Şemaları ve Hazırlama Teknikleri

Norm Kadro ve Yedeklemesi

Personel Devir Oranı (Turnower) Nedir Nasıl Kontrol Altına Alınır*

 

  1. İNSAN GÜCÜNÜN PLANLANMASI ve İŞ ANALİZİ

İş ile Uyumlu İnsan Kaynakları İhtiyaç Analizi, Yetkinlik Envanteri ve Yetkinlik Modellemesi, Yetkinliklerin Etki Alanı ve İK Fonksiyonları ile İlişkileri, İş Analizleri ve İş Tanımları, İş Analiz ve Tanımının Diğer Fonksiyonlara Etkisi, Görev Tanımlarının Oluşturulması, İş Analizi ve Görev Tanımı Örnekleri Uygulaması

 

  1. İŞE ALIM, SEÇME VE YERLEŞTİRME SÜRECİ

Personel Seçme ve İşe Alım Süreci, Etkin İlan Hazırlama, İlan Veri Bankasının Önemi, Personel Seçmede Kullanılan Testler ve Uygulamalar, Mülakat Çeşitleri, Mülakat Öncesi Hazırlık, Mülakat Sırasında Değerlendirilecekler, Mülakat Sonrasında Değerlendirme, Yetkinliklere Dayalı Mülakat ve Yapılandırılmış Mülakat İlişkisi, İyi Bir Mülakat İçin Nelere Dikkat Edilmeli, Mülakat Soru Örnekleri ve Cevaplama, İş Başı Eğitimi ve Oryantasyon, İşe Başlama Prosedürü Oluşturulması ve Prosedür Örnekleri

 

  1. İŞ DEĞERLEME ve ÜCRET YÖNETİM SİSTEMİ

İş Etüdü, Zaman ve Hareket Etüdü, Faktör Mukayese Metodu, İş Değerleme Uygulaması, Ücret ve Ödül Sistemlerinin Planlanması, Yetkinlik ve Yeterliliklerin Ücret Yönetimi İçin Tespiti, Piyasa Koşularına Göre Ücret Değerlendirme, Ücret Yönetimi Prosedürünün oluşturulması, Ücret Sistemi Uygulama Örnekleri

 

6.BÖLÜM: PERFORMANS YÖNETİMİ

Performans Değerlendirme Sistemleri, Geleneksel ve Modern Değerlendirme Yöntemleri, 90, 180 ve 360 Derece Performans Değerleme, Yetkinlik Bazlı Performans Değerlendirme (Uygulama), Açık ve Kapalı Performans Değerleme, Performans Değerlendirmenin Adımları, Performans Değerleme Zaman Planlaması, Değerlendirme Görüşmelerinin Yönetimi, Görüşmelerde Dikkat Edilecek Noktalar, Temel Değerlendirme Hataları, Geribildirimin Önemi ve Şekli

 

  1. KARİYER YÖNETİMİ VE GELİŞTİRME

Kurumsal Kariyer Yönetimi, Kariyer Yönetimi Araçları, Kariyer Yönetimi Uygulamaları, Kariyer Formu ve Önemi, Kariyer Danışmanlığı (Koçluk ve Geri bildirim), Kariyer Geliştirme Programları ve Eğitim, Yetenek Havuzları ve Kariyer Geliştirme, Kurumlarda Kariyer Planlaması Yapılmasının Faydaları, Kariyer Yönetimi Uygulamaları, Ölçme Değerlendirme Merkezi (Assessment Center) Uygulamaları

 

  1. EĞİTİM VE GELİŞTİRME SÜREÇLERİ

Rekabet Üstünlüğü Sağlamada Eğitimin Rolü, Eğitim Departmanlarının Yapılandırılması, Yetişkin Eğitimi, Oryantasyon Eğitimi – Uygulama, Eğitim İhtiyaçlarının Belirlenme Süreci ve Yöntemler, Eğitim Planı ve Bütçesinin Oluşturulması, Eğitim Araştırması ve Tedarikçi Eğitim Firması Seçimi, Eğitim Programının Belirlenmesi ve Dizaynı, Eğitim Etkinliğinin Ölçümlenmesi, Eğitim Değerlendirme Süreci ve Kullanılan Araçlar, Eğitim Değerlendirme Uygulama Örnekleri

 

  1. KURUMSAL DEĞERLER İLKELER VE İNSAN KAYNAKLARI

Şirketlerin Çalışanlarından Beklentileri ve Çalışanlarına Sorumlukları, Çalışan Memnuniyeti Anketleri ve Örnekleri

 

  1. MOTİVASYON ve ÖDÜL-ÖNERİ SİSTEMLERİ

Motivasyonun Amacı, Motivasyon Teorileri, Motivasyonu Olumlu ve Olumsuz Olarak Etkileyen Faktörler, Yüksek Motivasyonun Yararları ve Motivasyonun İşe ve İletişime Etkisi, İyi İletişimin Motivasyona Etkisi, İnsan Davranışları ve Motivasyon, Stres, Duygular Dünyası ve Motivasyon

 

  1. İNSAN KAYNAKLARI BİLGİ İŞLEM PROGRAMLARI VE RAPORLAMA

İnsan Kaynakları Etkin Veri tabanı Yönetimi, İnsan Kaynakları Formları Analiz ve Raporlama, 6 Aylık ve Yıllık Raporlar